دسته‌بندی ⇐ خودرو و موتورسیکلت
بزرگترین و مهم ترین نمایشگاه های خودرو در جهان

بزرگترین و مهم ترین نمایشگاه های خودرو در جهان

انتخاب مهم‌ترین نمایشگاه های خودرو در جهان کار مشکلی است. با این حال در ادامه مطلب قصد داریم تا برخی از آن‌ها که سالانه در دنیا برگزار می‌شود را معرفی کنیم.

پنجشنبه، 14 اسفند ماه 1399